Pisma

12. Pismo w sprawie przejęcia działek pod obwodnice Nielepic

11. Pismo w sprawie zaprojektowania włączenia obwodnicy Nielepic do DK 79 Nielepicpdf

10. Pismo zastępcy Wójta Gminy Zabierzów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w sprawie przekazania działek pod obwodnice Nielepic. Pismo zostało wysłane na mój wniosek

9. Prośba o przekazanie kamienia z kopalni Czatkowice

8. GDDKiA odpowiedź w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Rudawie cz. II

7. GDDKiA pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Rudawie

6. Odpowiedź z GDDKiA w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Rudawie cz.I 

5. Pismo w sprawie dokończenia prac w parku rtm Pileckiego

4. Pismo w sprawie dokończenia rozpoczętych prac w Przełazku

3. Pismo w sprawie konserwacji Krzyża na Nielepickiej skale 

2. Pismo w sprawie przejęcia działek pod obwodnice Nielepic

  1. Pismo w sprawie zaprojektowania włączenia obwodnicy Nielepic do DK 79 w m. Rudawa