Strona główna

Dlaczego jestem Sołtysem?

Pamiętam, że jako mały chłopiec cieszyłem się, gdy w Nielepicach ruszyła budowa wodociągu. Potem z wielką ochotą kopałem rów pod budowę gazu, bardzo chętnie pomagałem też przy budowie świetlicy wiejskiej. Wieś się rozwijała, a my, „mali mieszkańcy”, cieszyliśmy się z tego postępu. Może to nieładnie zabrzmi, ale wtedy podśmiewaliśmy się z kolegów z sąsiednich miejscowości, że u nich nie ma tego, co u nas już jest. Byłem dumny, że mieszkam w Nielepicach …

…To życie stawia przed nami pewne wyzwania. Miałem w głowie dużo pomysłów, ale zwykłemu mieszkańcowi niełatwo jest urealnić to o czym myśli. Pojawiły się sugestie o moim kandydowaniu, a ponieważ moje rozważania spotkały się z poparciem mieszkańców, postanowiłem spróbować. Jestem już sołtysem siedem lat. Funkcja ta jest dużo trudniejsza niż się spodziewałem, wiem, że choćbym się starał z całych sił, nie jestem w stanie spełnić wszystkich żądań mieszkańców. Każdy z nas ma inne potrzeby, to co jedni uważają za ważne, innym jest niepotrzebne.
Ja za priorytet tej kadencji uważam poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej, budowę kanalizacji oraz poprawienie estetyki naszej miejscowości poprzez zagospodarowanie wspólnej przestrzeni ogólnoużytkowej. To staram się realizować.

Tak bym chciał kierować naszymi Nielepicami, aby ówczesny „mały mieszkaniec”, gdy już dorośnie tak pozytywnie wspominał moją kadencję, jak ja czasy, o których mówię na wstępie. Mam nadzieję, że całej naszej społeczności lokalnej będzie się żyło lepiej.

Stanisław Dam